Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

500 227 706 lub biuro@luksart.com Odbiór osobisty (Pn-Pt: 9:00-17:00, Sb: 10:00-13:00)

Płatność i wysyłka
 • Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT).
  Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 • Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
  Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.
  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 • Klient może wybrać formę płatności:

 • przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu.
  Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

 • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub przedpłata) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
  Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 • zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 • Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Imoje.pl

 • Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.

 • Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.)
  - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
  Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

   

  I.  Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice 

  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000005459 , 

  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

  posiadającą NIP 634-013-54-75 oraz REGON ‎271514909, o kapitale zakładowym 130 100 000 zł Kapitał wpłacony 130 100 000 zł.

  krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

   

  OŚWIADCZENIE Banku ING co do dalszej części danych :

   

  https://ING_Info_2020.pdf

   

  wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem: ........... oświadcza, że posiada zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, 

  wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu ............, nr wpisu do rejestru: ........ Działalność .......... podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

  Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 • Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

 • Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta.
  Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu [2-3] dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu [2] dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

 • Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem [42-125 Gruszewnia ul. Kłobucka 10].

 • Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Paczki wysyłamy za pośrednictwem :

  1.  INPOST Paczkomat (Daszki, jaśki ,pokrowce, moskitiery,  akcesoria drobne do huśtawek) - 15zł.

  2. Poczta Polska odbiór w punkcie (Daszki, jaśki ,pokrowce, moskitiery,  akcesoria drobne do huśtawek) - 10zł wpłata na konto , -13zł płatne w punkcie.

  3. Poczta 48 (Daszki, jaśki ,pokrowce, moskitiery,  akcesoria drobne do huśtawek) -12zł wpłata na konto, -15zł płatne u kuriera.

  4. Kurier (Daszki, jaśki ,pokrowce, moskitiery,  akcesoria drobne do huśtawek) -17zł wpłata na konto, -23zł płatne u kuriera.

  5. Kurier (Poduszki na huśtawki, Poduszki na Ratany, Leżaki) -22zł wpłata na konto, -28zł płatne u kuriera.

  6. Kurier (Huśtawki Ogrodowe) -250zł wpłata na konto, -270zł płatne u kuriera.


 • Sprzedawca wskazuje, że:

2)  przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 • Produkt polski
  Gwarancja jakości
 • Odbiór osobisty
 • Bezpieczne zakupy
  Płatności online
 • 14 dni na zwrot
  zakupionego towaru
 • Szybka realizacja
  1-2 dni robocze
W sklepie Luksart.com zapłacisz szybkim przelewem online:
imoje i-raty i-leasing blik gpay visa mastercard

© LUKSART - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oprogramowanie KQS.store | Projekt KQSDesign.pl | Opieka techniczna: SUCRO